ανομος • ANOMOS • anomos

ἄ·νομος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανομε[LXX]ανομ·ε
Nomανομος[GNT][LXX]ανομ·ος
Accανομον[LXX]ανομ·ον
Datανομῳ[LXX]ανομ·ῳ
Genανομου[LXX]ανομ·ου
PlVocανομοι[LXX]ανομα[LXX]ανομ·οιανομ·α
Nom
Accανομους[GNT][LXX]ανομ·ους
Datανομοις[GNT][LXX]ανομ·οις
Genανομων[GNT][LXX]ανομ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 11:57:14 EDT