ανοια • ANOIA • anoia

ἄ·νοια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανοια[GNT][LXX]ανοι·α
Nom
Accανοιαν[LXX]ανοι·αν
Datανοιᾳ[LXX]ανοι·ᾳ
Genανοιας[GNT][LXX]ανοι·ας
PlVocανοιαιανοι·αι
Nom
Accανοιας[GNT][LXX]ανοι·ας
Datανοιαιςανοι·αις
Genανοιωνανοι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 22:34:44 EDT