αμπελος • AMPELOS • ampelos

ἄμπελος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμπελεαμπελ·ε
Nomαμπελος[GNT][LXX]αμπελ·ος
Accαμπελον[GNT][LXX]αμπελ·ον
Datαμπελῳ[GNT][LXX]αμπελ·ῳ
Genαμπελου[GNT][LXX]αμπελ·ου
PlVocαμπελοι[LXX]αμπελ·οι
Nom
Accαμπελους[LXX]αμπελ·ους
Datαμπελοις[LXX]αμπελ·οις
Genαμπελων[LXX]αμπελ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 10:16:34 EDT