αμμος • AMMOS • ammos

ἄμμος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμμεαμμ·ε
Nomαμμος[GNT][LXX]αμμ·ος
Accαμμον[GNT][LXX]αμμ·ον
Datαμμῳ[LXX]αμμ·ῳ
Genαμμου[LXX]αμμ·ου
PlVocαμμοιαμμ·οι
Nom
Accαμμουςαμμ·ους
Datαμμοιςαμμ·οις
Genαμμων[LXX]αμμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 16:30:45 EDT