αμεμπτος • AMEMPTOS • amemptos

ἄ·μεμπτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμεμπτεαμεμπτ·ε
Nomαμεμπτος[GNT][LXX]αμεμπτ·ος
Accαμεμπτον[LXX]αμεμπτ·ον
Datαμεμπτῳαμεμπτ·ῳ
Genαμεμπτουαμεμπτ·ου
PlVocαμεμπτοι[GNT]αμεμπτααμεμπτ·οιαμεμπτ·α
Nom
Accαμεμπτους[GNT]αμεμπτ·ους
Datαμεμπτοιςαμεμπτ·οις
Genαμεμπτωναμεμπτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 11:57:11 EDT