αλογος • ALOGOS • alogos

ἄ·λογος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλογεαλογ·ε
Nomαλογος[LXX]αλογ·ος
Accαλογον[GNT][LXX]αλογ·ον
Datαλογῳαλογ·ῳ
Genαλογουαλογ·ου
PlVocαλογοι[LXX]αλογα[GNT][LXX]αλογ·οιαλογ·α
Nom
Accαλογους[LXX]αλογ·ους
Datαλογοιςαλογ·οις
Genαλογων[LXX]αλογ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 14:24:26 EDT