αλευρον • ALEURON • aleuron

ἄλευρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαλευρον[LXX]αλευρ·ον
Nom
Acc
Datαλευρῳαλευρ·ῳ
Genαλευρου[GNT][LXX]αλευρ·ου
PlVocαλευρα[LXX]αλευρ·α
Nom
Acc
Datαλευροιςαλευρ·οις
Genαλευρωναλευρ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 11-Aug-2020 05:56:11 EDT