ακρον • AKRON • akron

ἄκρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocακρον[GNT][LXX]ακρ·ον
Nom
Acc
Datακρῳ[LXX]ακρ·ῳ
Genακρου[GNT][LXX]ακρ·ου
PlVocακρα[LXX]ακρ·α
Nom
Acc
Datακροιςακρ·οις
Genακρων[GNT][LXX]ακρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:45:23 EST