ακανθα • AKANQA • akantha

ἄκανθα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocακανθα[LXX]ακανθ·α
Nom
Accακανθαν[LXX]ακανθ·αν
Datακανθῃακανθ·ῃ
Genακανθης[LXX]ακανθ·ης
PlVocακανθαι[GNT][LXX]ακανθ·αι
Nom
Accακανθας[GNT][LXX]ακανθ·ας
Datακανθαις[LXX]ακανθ·αις
Genακανθων[GNT][LXX]ακανθ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 15:00:14 EDT