αγγελος • AGGELOS • angelos

ἄγγελος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαγγελεαγγελ·ε
Nomαγγελος[GNT][LXX]αγγελ·ος
Accαγγελον[GNT][LXX]αγγελ·ον
Datαγγελῳ[GNT][LXX]αγγελ·ῳ
Genαγγελου[GNT][LXX]αγγελ·ου
PlVocαγγελοι[GNT][LXX]αγγελ·οι
Nom
Accαγγελους[GNT][LXX]αγγελ·ους
Datαγγελοις[GNT][LXX]αγγελ·οις
Genαγγελων[GNT][LXX]αγγελ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 15:00:16 EDT