απαλος • hAPALOS • hapalos

ἁπαλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπαλη[LXX]απαλεαπαλ·ηαπαλ·ε
Nomαπαλος[GNT][LXX]απαλ·ος
Accαπαλην[LXX]απαλον[LXX]απαλ·ηναπαλ·ον
Datαπαλῃαπαλῳαπαλ·ῃαπαλ·ῳ
Genαπαληςαπαλουαπαλ·ηςαπαλ·ου
PlVocαπαλαιαπαλοιαπαλααπαλ·αιαπαλ·οιαπαλ·α
Nom
Accαπαλαςαπαλους[LXX]απαλ·αςαπαλ·ους
Datαπαλαιςαπαλοιςαπαλ·αιςαπαλ·οις
Genαπαλωναπαλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 09:31:05 EDT