αμαρτημα • hAMARTHMA • hamartēma

ἁ·μάρτημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμαρτημα[GNT][LXX]αμαρτημα[τ]
Nom
Acc
Datαμαρτηματιαμαρτηματ·ι
Genαμαρτηματος[GNT][LXX]αμαρτηματ·ος
PlVocαμαρτηματα[GNT][LXX]αμαρτηματ·α
Nom
Acc
Datαμαρτημασι, αμαρτημασιν[LXX]αμαρτημα[τ]·σι(ν), αμαρτημα[τ]·σι(ν)
Genαμαρτηματων[GNT][LXX]αμαρτηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:47:56 EST