αμαρτια • hAMARTIA • hamartia

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαμαρτια[GNT][LXX]αμαρτι·α
Nom
Accαμαρτιαν[GNT][LXX]αμαρτι·αν
Datαμαρτιᾳ[GNT][LXX]αμαρτι·ᾳ
Genαμαρτιας[GNT][LXX]αμαρτι·ας
PlVocαμαρτιαι[GNT][LXX]αμαρτι·αι
Nom
Accαμαρτιας[GNT][LXX]αμαρτι·ας
Datαμαρτιαις[GNT][LXX]αμαρτι·αις
Genαμαρτιων[GNT][LXX]αμαρτι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 02:31:32 EDT