αφροσυνη • AFROSUNH • aphrosunē

ἀ·φρο·σύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαφροσυνη[GNT][LXX]αφροσυν·η
Nom
Accαφροσυνην[LXX]αφροσυν·ην
Datαφροσυνῃ[GNT][LXX]αφροσυν·ῃ
Genαφροσυνης[GNT][LXX]αφροσυν·ης
PlVocαφροσυναιαφροσυν·αι
Nom
Accαφροσυναςαφροσυν·ας
Datαφροσυναις[LXX]αφροσυν·αις
Genαφροσυνωναφροσυν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 11:56:34 EDT