ατιμια • ATIMIA • atimia

ἀ·τιμία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocατιμια[GNT][LXX]ατιμι·α
Nom
Accατιμιαν[GNT][LXX]ατιμι·αν
Datατιμιᾳ[GNT][LXX]ατιμι·ᾳ
Genατιμιας[GNT][LXX]ατιμι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 01:58:34 EST