ασεβεια • ASEBEIA • asebeia

ἀ·σέβεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocασεβεια[LXX]ασεβει·α
Nom
Accασεβειαν[GNT][LXX]ασεβει·αν
Datασεβειᾳ[LXX]ασεβει·ᾳ
Genασεβειας[GNT][LXX]ασεβει·ας
PlVocασεβειαι[LXX]ασεβει·αι
Nom
Accασεβειας[GNT][LXX]ασεβει·ας
Datασεβειαις[LXX]ασεβει·αις
Genασεβειων[GNT][LXX]ασεβει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:13:26 EST