ασφαλης • ASFALHS • asphalēs

ἀ·σφαλής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασφαλες[GNT][LXX]ασφαλ(ε)·ς
Nomασφαλης[LXX]ασφαλ(ε)·^ς
Accασφαλη[GNT][LXX]ασφαλ(ε)·α
Datασφαλειασφαλ(ε)·ι
Genασφαλουςασφαλ(ε)·ος
PlVocασφαλεις[LXX]ασφαλη[GNT][LXX]ασφαλ(ε)·εςασφαλ(ε)·α
Nom
Accασφαλεις[LXX]ασφαλ(ε)·ας
Datασφαλεσι, ασφαλεσινασφαλ(ε)·σι(ν)
Genασφαλωνασφαλ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 23:54:53 EST