ασπασμος • ASPASMOS • aspasmos

ἀσπασμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocασπασμεασπασμ·ε
Nomασπασμος[GNT]ασπασμ·ος
Accασπασμον[GNT]ασπασμ·ον
Datασπασμῳασπασμ·ῳ
Genασπασμου[GNT]ασπασμ·ου
PlVocασπασμοιασπασμ·οι
Nom
Accασπασμους[GNT]ασπασμ·ους
Datασπασμοιςασπασμ·οις
Genασπασμωνασπασμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Oct-2020 02:33:23 EDT