ασκος • ASKOS • askos

ἀσκός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocασκεασκ·ε
Nomασκος[LXX]ασκ·ος
Accασκον[LXX]ασκ·ον
Datασκῳ[LXX]ασκ·ῳ
Genασκου[LXX]ασκ·ου
PlVocασκοι[GNT][LXX]ασκ·οι
Nom
Accασκους[GNT][LXX]ασκ·ους
Datασκοιςασκ·οις
Genασκωνασκ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 17:58:26 EST