ασθενης • ASQENHS • asthenēs

ἀ·σθενής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασθενες[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ς
Nomασθενης[GNT][LXX]ασθεν(ε)·^ς
Accασθενη[GNT][LXX]ασθεν(ε)·α
Datασθενει[GNT]ασθεν(ε)·ι
Genασθενους[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ος
PlVocασθενεις[GNT][LXX]ασθενη[GNT][LXX]ασθεν(ε)·εςασθεν(ε)·α
Nom
Accασθενεις[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ας
Datασθενεσι, ασθενεσιν[GNT]ασθεν(ε)·σι(ν), ασθεν(ε)·σι(ν)
Genασθενων[GNT][LXX]ασθεν(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 15:34:30 EST