ασεβης • ASEBHS • asebēs

ἀ·σεβής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocασεβες[LXX]ασεβ(ε)·ς
Nomασεβης[GNT][LXX]ασεβ(ε)·^ς
Accασεβη[GNT][LXX]ασεβ(ε)·α
Datασεβει[LXX]ασεβ(ε)·ι
Genασεβους[LXX]ασεβ(ε)·ος
PlVocασεβεις[GNT][LXX]ασεβη[GNT][LXX]ασεβ(ε)·εςασεβ(ε)·α
Nom
Accασεβεις[GNT][LXX]ασεβ(ε)·ας
Datασεβεσι, ασεβεσιν[GNT][LXX]ασεβ(ε)·σι(ν), ασεβ(ε)·σι(ν)
Genασεβων[GNT][LXX]ασεβ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 12:14:58 EDT