αρχιερευς • ARCIEREUS ARXIEREUS • archiereus

ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρχιερευαρχιερ(ευ)
Nomαρχιερευς[GNT][LXX]αρχιερ(ευ)·ς
Accαρχιερεα[GNT][LXX]αρχιερ(ευ)·α
Datαρχιερει[GNT][LXX]αρχιερ(ευ)·ι
Genαρχιερεως[GNT][LXX]αρχιερ(ευ)·ος
PlVocαρχιερεις[GNT]αρχιερ(ευ)·ες
Nom
Accαρχιερεις[GNT]αρχιερ(ευ)·ας
Datαρχιερευσι, αρχιερευσιν[GNT]αρχιερ(ευ)·σι(ν), αρχιερ(ευ)·σι(ν)
Genαρχιερεων[GNT]αρχιερ(ευ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 07:33:20 EST