αρχηγος • ARCHGOS ARXHGOS • archēgos

ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρχηγεαρχηγ·ε
Nomαρχηγος[LXX]αρχηγ·ος
Accαρχηγον[GNT][LXX]αρχηγ·ον
Datαρχηγῳαρχηγ·ῳ
Genαρχηγουαρχηγ·ου
PlVocαρχηγοι[LXX]αρχηγ·οι
Nom
Accαρχηγους[LXX]αρχηγ·ους
Datαρχηγοις[LXX]αρχηγ·οις
Genαρχηγων[LXX]αρχηγ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 03-Aug-2020 22:22:21 EDT