αρσενοκοιτης • ARSENOKOITHS • arsenokoitēs

ἀρσενο·κοίτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρσενοκοιτααρσενοκοιτ·α
Nomαρσενοκοιτηςαρσενοκοιτ·ης
Accαρσενοκοιτηναρσενοκοιτ·ην
Datαρσενοκοιτῃαρσενοκοιτ·ῃ
Genαρσενοκοιτουαρσενοκοιτ·ου
PlVocαρσενοκοιται[GNT]αρσενοκοιτ·αι
Nom
Accαρσενοκοιταςαρσενοκοιτ·ας
Datαρσενοκοιταις[GNT]αρσενοκοιτ·αις
Genαρσενοκοιτωναρσενοκοιτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 15:23:01 EST