αρνιον • ARNION • arnion

ἀρνίον, -ου, τό (Dimin. of ἀρήν)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαρνιον[GNT][LXX]αρνι·ον
Nom
Acc
Datαρνιῳ[GNT]αρνι·ῳ
Genαρνιου[GNT]αρνι·ου
PlVocαρνια[GNT][LXX]αρνι·α
Nom
Acc
Datαρνιοιςαρνι·οις
Genαρνιωναρνι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:40:20 EDT