αριθμος • ARIQMOS • arithmos

ἀριθμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαριθμεαριθμ·ε
Nomαριθμος[GNT][LXX]αριθμ·ος
Accαριθμον[GNT][LXX]αριθμ·ον
Datαριθμῳ[GNT][LXX]αριθμ·ῳ
Genαριθμου[GNT][LXX]αριθμ·ου
PlVocαριθμοι[LXX]αριθμ·οι
Nom
Accαριθμουςαριθμ·ους
Datαριθμοιςαριθμ·οις
Genαριθμων[LXX]αριθμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 18:08:13 EDT