αργυριον • ARGURION • argurion

ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαργυριον[GNT][LXX]αργυρι·ον
Nom
Acc
Datαργυριῳ[GNT][LXX]αργυρι·ῳ
Genαργυριου[GNT][LXX]αργυρι·ου
PlVocαργυρια[GNT]αργυρι·α
Nom
Acc
Datαργυριοιςαργυρι·οις
Genαργυριωναργυρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 02:19:08 EDT