αποστολος • APOSTOLOS • apostolos

ἀπό·στολος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαποστολεαποστολ·ε
Nomαποστολος[GNT]αποστολ·ος
Accαποστολον[GNT]αποστολ·ον
Datαποστολῳαποστολ·ῳ
Genαποστολου[GNT]αποστολ·ου
PlVocαποστολοι[GNT]αποστολ·οι
Nom
Accαποστολους[GNT]αποστολ·ους
Datαποστολοις[GNT]αποστολ·οις
Genαποστολων[GNT]αποστολ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 25-Nov-2020 02:50:32 EST