απορια • APORIA • aporia

ἀ·πορία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαπορια[LXX]απορι·α
Nom
Accαποριαν[LXX]απορι·αν
Datαποριᾳ[GNT][LXX]απορι·ᾳ
Genαποριαςαπορι·ας
PlVocαποριαιαπορι·αι
Nom
Accαποριαςαπορι·ας
Datαποριαις[LXX]απορι·αις
Genαποριωναπορι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 17:38:20 EDT