απιστια • APISTIA • apistia

ἀ·πιστία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαπιστια[GNT][LXX]απιστι·α
Nom
Accαπιστιαν[GNT]απιστι·αν
Datαπιστιᾳ[GNT]απιστι·ᾳ
Genαπιστιας[GNT]απιστι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 28-Jan-2020 04:32:23 EST