απειθης • APEIQHS • apeithēs

ἀ·πειθής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαπειθεςαπειθ(ε)·ς
Nomαπειθης[GNT][LXX]απειθ(ε)·^ς
Accαπειθη[LXX]απειθ(ε)·α
Datαπειθει[LXX]απειθ(ε)·ι
Genαπειθουςαπειθ(ε)·ος
PlVocαπειθεις[GNT][LXX]απειθη[LXX]απειθ(ε)·εςαπειθ(ε)·α
Nom
Accαπειθεις[GNT][LXX]απειθ(ε)·ας
Datαπειθεσι, απειθεσιναπειθ(ε)·σι(ν)
Genαπειθων[GNT][LXX]απειθ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:36:49 EST