απαυγασμα • APAUGASMA • apaugasma

ἀπ·αύγασμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαπαυγασμα[GNT][LXX]απαυγασμα[τ]
Nom
Acc
Datαπαυγασματιαπαυγασματ·ι
Genαπαυγασματοςαπαυγασματ·ος
PlVocαπαυγασματααπαυγασματ·α
Nom
Acc
Datαπαυγασμασι, απαυγασμασιναπαυγασμα[τ]·σι(ν)
Genαπαυγασματωναπαυγασματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 03-Dec-2020 18:39:24 EST