αξινη • AXINH ACINH • axinē

ἀξίνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαξινη[GNT][LXX]αξιν·η
Nom
Accαξινην[LXX]αξιν·ην
Datαξινῃ[LXX]αξιν·ῃ
Genαξινηςαξιν·ης
PlVocαξιναιαξιν·αι
Nom
Accαξινας[LXX]αξιν·ας
Datαξιναις[LXX]αξιν·αις
Genαξινωναξιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 23:09:13 EDT