ανομημα • ANOMHMA • anomēma

ἀ·νόμημα[τ], -ατος, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocανομημα[LXX]ανομημα[τ]
Nom
Acc
Datανομηματιανομηματ·ι
Genανομηματοςανομηματ·ος
PlVocανομηματα[LXX]ανομηματ·α
Nom
Acc
Datανομημασι, ανομημασινανομημα[τ]·σι(ν)
Genανομηματων[LXX]ανομηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 05:41:42 EDT