ανοητος • ANOHTOS • anoētos

ἀ·νόητος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανοητεανοητ·ε
Nomανοητοςανοητ·ος
Accανοητον[LXX]ανοητ·ον
Datανοητῳ[LXX]ανοητ·ῳ
Genανοητου[LXX]ανοητ·ου
PlVocανοητοι[GNT][LXX]ανοηταανοητ·οιανοητ·α
Nom
Accανοητους[GNT]ανοητ·ους
Datανοητοις[GNT][LXX]ανοητ·οις
Genανοητωνανοητ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 15:38:14 EST