ανεκλειπτος • ANEKLEIPTOS • anekleiptos

ἀν·έκ·λειπτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεκλειπτεανεκλειπτ·ε
Nomανεκλειπτοςανεκλειπτ·ος
Accανεκλειπτον[GNT]ανεκλειπτ·ον
Datανεκλειπτῳανεκλειπτ·ῳ
Genανεκλειπτουανεκλειπτ·ου
PlVocανεκλειπτοιανεκλειπταανεκλειπτ·οιανεκλειπτ·α
Nom
Accανεκλειπτουςανεκλειπτ·ους
Datανεκλειπτοιςανεκλειπτ·οις
Genανεκλειπτωνανεκλειπτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 11:19:44 EST