αναψυξις • ANAYUXIS ANAYUCIS • anapsuxis

ἀνά·ψυξις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναψυξιαναψυξι
Nomαναψυξις[LXX]αναψυξ(ι)·ς
Accαναψυξιναναψυξ(ι)·ν
Datαναψυξειαναψυξ(ι)·ι
Genαναψυξεως[GNT]αναψυξ(ι)·ος
PlVocαναψυξειςαναψυξ(ι)·ες
Nom
Accαναψυξειςαναψυξ(ι)·ας
Datαναψυξεσι, αναψυξεσιναναψυξ(ι)·σι(ν)
Genαναψυξεωναναψυξ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-Aug-2020 13:33:12 EDT