αναπαυσις • ANAPAUSIS • anapausis

ἀνά·παυσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναπαυσιαναπαυσι
Nomαναπαυσις[LXX]αναπαυσ(ι)·ς
Accαναπαυσιν[GNT][LXX]αναπαυσ(ι)·ν
Datαναπαυσει[LXX]αναπαυσ(ι)·ι
Genαναπαυσεως[LXX]αναπαυσ(ι)·ος
PlVocαναπαυσεις[LXX]αναπαυσ(ι)·ες
Nom
Accαναπαυσεις[LXX]αναπαυσ(ι)·ας
Datαναπαυσεσι, αναπαυσεσιναναπαυσ(ι)·σι(ν)
Genαναπαυσεωναναπαυσ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:20:41 EST