ανυποτακτος • ANUPOTAKTOS • anupotaktos

ἀν·υπό·τακτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανυποτακτεανυποτακτ·ε
Nomανυποτακτοςανυποτακτ·ος
Accανυποτακτον[GNT]ανυποτακτ·ον
Datανυποτακτῳανυποτακτ·ῳ
Genανυποτακτουανυποτακτ·ου
PlVocανυποτακτοι[GNT]ανυποτακτα[GNT]ανυποτακτ·οιανυποτακτ·α
Nom
Accανυποτακτουςανυποτακτ·ους
Datανυποτακτοις[GNT]ανυποτακτ·οις
Genανυποτακτωνανυποτακτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Jan-2021 11:53:06 EST