ανομια • ANOMIA • anomia

ἀ·νομία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocανομια[GNT][LXX]ανομι·α
Nom
Accανομιαν[GNT][LXX]ανομι·αν
Datανομιᾳ[GNT][LXX]ανομι·ᾳ
Genανομιας[GNT][LXX]ανομι·ας
PlVocανομιαι[GNT][LXX]ανομι·αι
Nom
Accανομιας[GNT][LXX]ανομι·ας
Datανομιαις[LXX]ανομι·αις
Genανομιων[GNT][LXX]ανομι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 05-Aug-2020 12:21:44 EDT