αναβατης • ANABATHS • anabatēs

ἀνα·βάτης, -ου, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαναβατααναβατ·α
Nomαναβατης[LXX]αναβατ·ης
Accαναβατην[LXX]αναβατ·ην
Datαναβατῃ[LXX]αναβατ·ῃ
Genαναβατουαναβατ·ου
PlVocαναβαται[LXX]αναβατ·αι
Nom
Accαναβατας[LXX]αναβατ·ας
Datαναβαταις[LXX]αναβατ·αις
Genαναβατωναναβατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Jan-2020 01:56:28 EST