αμφοτεροι • AMFOTEROI • amphoteroi

ἀμφότεροι -αι -α

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocαμφοτεραι[LXX]αμφοτεροι[GNT][LXX]αμφοτερα[GNT][LXX]αμφοτερ·αιαμφοτερ·οιαμφοτερ·α
Nom
Accαμφοτερας[LXX]αμφοτερους[GNT][LXX]αμφοτερ·αςαμφοτερ·ους
Datαμφοτεραις[LXX]αμφοτεροις[GNT][LXX]αμφοτερ·αιςαμφοτερ·οις
Genαμφοτερων[GNT][LXX]αμφοτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:35:44 EDT