αλεκτωρ • ALEKTWR • alektōr

ἀλέκτωρ, -ορος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαλεκτοραλεκτορ
Nomαλεκτωρ[GNT][LXX]αλεκτορ·^
Accαλεκτορα[GNT]αλεκτορ·α
Datαλεκτοριαλεκτορ·ι
Genαλεκτοροςαλεκτορ·ος
PlVocαλεκτορεςαλεκτορ·ες
Nom
Accαλεκτοραςαλεκτορ·ας
Datαλεκτορσι, αλεκτορσιναλεκτορ·σι(ν)
Genαλεκτορωναλεκτορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 07:37:20 EST