αλαβαστρον • ALABASTRON • alabastron

ἀλάβαστρον, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαλαβαστρον[GNT]αλαβαστρ·ον
Nom
Acc
Datαλαβαστρῳαλαβαστρ·ῳ
Genαλαβαστρουαλαβαστρ·ου
PlVocαλαβαστρααλαβαστρ·α
Nom
Acc
Datαλαβαστροιςαλαβαστρ·οις
Genαλαβαστρωναλαβαστρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 15:27:23 EST