αλληλων • ALLHLWN • allēlōn

ἀλλήλων (gen. pl.)

Pronoun (Reciprocal)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Accαλληλας[LXX]αλληλους[GNT][LXX]αλληλα[LXX]αλληλ·αςαλληλ·ουςαλληλ·α
Datαλληλαις[LXX]αλληλοις[GNT][LXX]αλληλ·αιςαλληλ·οις
Genαλληλων[GNT][LXX]αλληλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2019 09:03:15 EDT