αλλογενης • ALLOGENHS • allogenēs

ἀλλο·γενής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλογενεςαλλογεν(ε)·ς
Nomαλλογενης[GNT][LXX]αλλογεν(ε)·^ς
Accαλλογενη[LXX]αλλογεν(ε)·α
Datαλλογενει[LXX]αλλογεν(ε)·ι
Genαλλογενους[LXX]αλλογεν(ε)·ος
PlVocαλλογενεις[LXX]αλλογενη[LXX]αλλογεν(ε)·εςαλλογεν(ε)·α
Nom
Accαλλογενεις[LXX]αλλογεν(ε)·ας
Datαλλογενεσι[LXX], αλλογενεσιναλλογεν(ε)·σι(ν), αλλογεν(ε)·σι(ν)
Genαλλογενων[LXX]αλλογεν(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:05:59 EST