αληθης • ALHQHS • alēthēs

ἀ·ληθής -ες

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθες[GNT][LXX]αληθ(ε)·ς
Nomαληθης[GNT][LXX]αληθ(ε)·^ς
Accαληθη[GNT][LXX]αληθ(ε)·α
Datαληθειαληθ(ε)·ι
Genαληθους[GNT]αληθ(ε)·ος
PlVocαληθεις[GNT][LXX]αληθη[GNT][LXX]αληθ(ε)·εςαληθ(ε)·α
Nom
Accαληθεις[GNT][LXX]αληθ(ε)·ας
Datαληθεσι, αληθεσιναληθ(ε)·σι(ν)
Genαληθων[LXX]αληθ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 16:49:30 EST