ακαθαρτος • AKAQARTOS • akathartos

ἀ·κάθαρτος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακαθαρτεακαθαρτ·ε
Nomακαθαρτος[GNT][LXX]ακαθαρτ·ος
Accακαθαρτον[GNT][LXX]ακαθαρτ·ον
Datακαθαρτῳ[GNT][LXX]ακαθαρτ·ῳ
Genακαθαρτου[GNT][LXX]ακαθαρτ·ου
PlVocακαθαρτοι[LXX]ακαθαρτα[GNT][LXX]ακαθαρτ·οιακαθαρτ·α
Nom
Accακαθαρτουςακαθαρτ·ους
Datακαθαρτοις[GNT]ακαθαρτ·οις
Genακαθαρτων[GNT][LXX]ακαθαρτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 16:13:43 EDT