ακροβυστια • AKROBUSTIA • akrobustia

ἀκρο·βυστία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocακροβυστια[GNT]ακροβυστι·α
Nom
Accακροβυστιαν[GNT][LXX]ακροβυστι·αν
Datακροβυστιᾳ[GNT]ακροβυστι·ᾳ
Genακροβυστιας[GNT][LXX]ακροβυστι·ας
PlVocακροβυστιαιακροβυστι·αι
Nom
Accακροβυστιας[GNT][LXX]ακροβυστι·ας
Datακροβυστιαις[LXX]ακροβυστι·αις
Genακροβυστιων[LXX]ακροβυστι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Apr-2019 06:35:25 EDT