ακαταστατος • AKATASTATOS • akatastatos

ἀ·κατά·στατος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακαταστατεακαταστατ·ε
Nomακαταστατος[GNT][LXX]ακαταστατ·ος
Accακαταστατον[GNT]ακαταστατ·ον
Datακαταστατῳακαταστατ·ῳ
Genακαταστατουακαταστατ·ου
PlVocακαταστατοιακατασταταακαταστατ·οιακαταστατ·α
Nom
Accακαταστατουςακαταστατ·ους
Datακαταστατοιςακαταστατ·οις
Genακαταστατωνακαταστατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 08-Aug-2020 23:32:03 EDT